Widows don’t fall in love

Encounters with single women in India

“All women marry,” is a popular saying in India. The author’s quest is for single women, an exceptional group in a country where 99% of women are married. She is determined to find women without husbands. She wants to know what drives them to live alone.

In this book, she vividly portrays widows, never-married and divorced women in a narrative way. Unemployed Leela, confident Aprajita and noble Geetanjali all openly share their struggles, loves and choices. She describes these stories next to the gossips and judgements of neighbors and family. Until she hears so many contradictions, that she no longer knows what is real.

This book is only available in English.

Dit boek is alleen beschikbaar in de Engelse vertaling.

‘Alle vrouwen trouwen.’ Een veelgehoorde uitspraak tijdens Nanda Huneman’s zoektocht in India naar alleenstaande vrouwen; een uitzonderlijke groep in een land waar 99% van de vrouwen trouwt. Maar Nanda was vastbesloten vrouwen zonder man te vinden. Want; wat drijft hen om alleen te leven? In dit boek portretteert Nanda op een verhalende manier weduwes, nooit-getrouwde en gescheiden vrouwen. Werkeloze Leela, zelfbewuste Aprajita, adellijke Geetanjali; allen vertellen openlijk over hun strijd, liefdes en keuzes. Nanda plaatst deze verhalen naast de roddels en veroordelingen van buren en familie. Totdat ze zoveel tegenstrijdigheden hoort, dat ze niet meer weet wat waar is.

Lees hier een artikel over het boek.

Enkele citaten uit het boek

“When I was eight I already knew. I said to my father: if I have to marry, I will walk away and never come back.”

“Toen ik acht was wist ik het al. Ik zei tegen mijn vader: als je mij laat trouwen, dan loop ik weg en kom ik nooit meer terug.”

Geetanjali, never married woman / nooit getrouwde vrouw

“I do not regret my decision a bit. Sharing my whole life with the same man? No, thank you sir. If I had to choose again, I would do the same.”

“Ik heb geen seconde spijt van mijn beslissing. Mijn hele leven met dezelfde man delen? Nee dank je de koekoek. Als ik weer had mogen kiezen, had ik precies hetzelfde gedaan.”

Sister Mary, Christian nun in Bodhgaya / non in Bodhgaya

“My divorce is a public secret. Every one knows, but no one talks about it.”

“Mijn scheiding is een publiek geheim. Iedereen weet het, maar niemand praat er over.”

Aprajita, divorced woman /gescheiden vrouw

“I will certainly not marry. My study is my life. I if marry, I will only work for my husband and my studies are lost.”

“Ik ga echt niet trouwen. Mijn studie is mijn leven, als ik trouw, werk ik alleen maar voor mijn man en heb ik voor niets gestudeerd.”

Ratna, Student in Delhi /een studente in Delhi
Order the book here