Privacy verklaring

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Nanda Huneman Schrijfbegeleiding.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding kan persoonsgegevens van je verwerken, omdat je je aanmeldt voor een masterclass, training, workshop, coaching en/of nieuwsbrief van Nanda Huneman Schrijfbegeleiding, als je een boek of spel bestelt via de website en/of omdat je contact opneemt voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je voor- en achternaam
 • je bedrijfsnaam of de naam van de organisatie/het bedrijf waar je voor werkt
 • je adresgegevens
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je bankrekeningnummer
 • gegevens die je zelf verstrekt in je bericht

Waarom wij die gegevens nodig hebben

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je inschrijving voor een workshop, training, masterclass of coaching en de betaling daarvan
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om je te kunnen informeren over een workshop waar je je voor hebt ingeschreven
 • Je te informeren over wijzigingen van ons aanbod
 • Als Nanda Huneman Schrijfbegeleding hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang wij die gegevens bewaren

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Nanda Huneman Schrijfbegeleiding zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard zodat kan worden voldaan aan de regels die de Belastingdienst stelt aan de administratie. Als er geen overeenkomst tot stand komt, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Nanda Huneman Schrijfbegeleiding, sluit Nanda Huneman Schrijfbegeleiding een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nanda Huneman Schrijfbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

Je ontvangt de nieuwsbrief alleen na expliciete toestemming. Het mailadres dat je voor dit doel hebt doorgegeven wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen.  Bij elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid je af te melden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Nanda Huneman Schrijfbegeleiding worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website Nanda Huneman Schrijfbegeleiding gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Nanda Huneman Schrijfbegeleiding te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Nanda Huneman Schrijfbegeleiding heeft hier geen invloed op.
Nanda Huneman Schrijfbegeleiding heeft Google geen toestemming gegeven om via Nanda Huneman Schrijfbegeleiding verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Nanda Huneman Schrijfbegeleiding heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Nanda Huneman Schrijfbegeleiding heeft gegevens delen met Google uitgeschakeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Nanda Huneman Schrijfbegeleiding gebruikt

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Nanda Huneman Schrijfbegeleiding gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Nanda Huneman Schrijfbegeleiding maakt gebruik van verschillende diensten om berichten op social media te delen, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op jouw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nandahuneman.nl  In sommige gevallen vraagt Nanda Huneman Schrijfbegeleiding hiervoor om jouw legitimatie, ter bescherming van jouw privacy. Nanda Huneman Schrijfbegeleiding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Nanda Huneman Schrijfbegeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nanda Huneman Schrijfbegeleiding maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Nanda Huneman Schrijfbegeleiding verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Nanda Huneman Schrijfbegeleiding.